• Det klassiska AIK-märket skapades av Fritz Carlsson-Carling (som på den tiden enbart hette Fritz Carlsson) i slutet av 1800-talet. AIK, som grundats år 1891, utlyste år 1898 en pristävling om en nytt klubbmärke som skulle få ersätta det gamla klubbmärket. Tävlingen vanns av Carlsson-Carling, som baserat sin design på en stiliserad vapensköld där initialerna A.I.K. är placerade på en så kallad ginbalk. Till höger om ginbalken sitter årtalet 1891 och till vänster pryds skölden av en strålande sol. Det hela kröns av en borg med tre krenelerade torn. AIK-märket har mörkblå bakgrund medan de flesta detaljer är i guld, med undantag för ginbalken som går i gult.

    aik markeFritz Carlsson-Carling föddes den 21 oktober 1878 och var aktiv i flera olika idrotter kring sekelskiftet. Han var bland centerhalvback i det AIK-lag som blev svenska mästare i fotboll år 1900, och ingick i de AIK-lag som vann SM-guld i stafett på 4 x 100 meter löpning år 1900, 1901, 1905 och 1906. År 1901 valdes Carlsson-Carling in som tävlingssekreterare i AIK:s styrelse. År 1095 blev han vice ordförande och två år senare skattmästare.

    Ett vanligt missförstånd är att tornen som kröner vapenskölden i AIK:s klubbmärke är en krona och att den är där för att den svenske kungen är AIK:s förste hedersledamot och beskyddare. Detta stämmer inte, eftersom klubbmärket designades redan i slutet av 1800-talet. Det var inte förrän år 1907 som den dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf åtog sig att vara AIK:s beskyddare och förste hedersledamot.

    På sin ålders höst berättade Fritz Carlsson-Carling själv att han, så vitt han kom ihåg, hade inspirerats av något inslag i Stockholms gamla stadsmur när han lät de krenelerade tornen i ”kronan” ingå i AIK-märket. Tanken var enligt Carlsson-Carling att lyfta fram att AIK var en Stockholmsklubb. Stockholms började år 1281 använda sig av ett sigill bestående av en blå vapensköld med gyllene detaljer, där en av symbolerna var tre krenelerade torn på stadsmuren.

    Vad gäller solen som pryder sköldens övre vänstra del så är det många som tror att den har något att göra med solen i Solna stadsvapen. Även här är den verkliga kronologin annorlunda. Solna blev inte en egen stad med eget stadsvapen förrän år 1943.

Senaste inlägg